За време боравка деце у вртићу организују се активности различитог карактера: усмерене, слободне, игра, рекреативне паузе, културно-хигијенске и радне активности, боравак на ваздуху, обедовање и поподневни одмор. Све активности које се планирају и реализују зависно од конкретних услова и потребе васпитне групе и вртића и чине ритам дана.


РИТАМ ДАНА ЗА ГРУПУ КОЈА ПОХАЂА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ЦЕЛОДНЕВНИ
РИТАМ ДАНА ЗА ГРУПУ КОЈА ПОХАЂА ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ - ПОЛУДНЕВНИ
РИТАМ ДАНА ЗА ГРУПЕ ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКАРИТАМ ДАНА ЗА ПОПОДНЕВНИ БОРАВКАНапомена:

Приказани режим дана је променљив у складу са интересовањима и потребама као и хигијенским захтевима деце.