од 06.00 – 20:30 часова


На целодневном боравку радно време је од 06:00 до 16:00 часова и од 08:00-12:00 на полудневном боравку. Радно време поподневне смене је од 12:00-20:30 часова.

У случају измена током празника или других неодложних обавеза родитељи ће бити благовремено обавештени путем паноа за родитеље на улазу вртића или преко васпитача.