Тим за професионални развој чине представници запослених, родитеља односно других законских заступника, јединице локалне самоуправе односно стручњака за поједина питања. Тим за професионални развој се бави унапређивањем вештина и компетенција као и развијањем и унапређењем вештина и способности васпитача, медицинских сестара, стручних сарадника, директора.

Мандат Тима за професионални развој траје годину дана.