eUPRAVA

Banner

KОНТАКТ

Имате питања, коментаре, сугестије...

Telefon/Fax: 035/312-004
e-mail:decjaradostsv@gmail.com

захваљујући њима ми можемо бити бољи!

останимо у контакту

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДЕЧЈА РАДОСТ" СВИЛАЈНЦ ВРШИЋЕ


ОБАВЕЗАН УПИС ДЕЦЕ

од 19.04.2021. до 18.06.2021.

ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

рођена од 01.03.2015. до 28.02.2016.


Упис је отворен током целе године за децу млађих узраста


УПИС СЕ ВРШИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

кликом на овај ЛИНК или на банер "еУПРАВА"
Поштовани Свилајнчани, због тренутне ситуације и ванредног стања упис деце у ПУ „Дечја радост“ вршиће се електронским путем кроз услугу еВртић. Родитељ може пријаву да обави електронским путем на Порталу еУправа. Електронско подношење пријаве се врши попуњавањем on-line обрасца, без прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу, потпуно бесплатно.

Упис је обавезан за сву децу предшколсог узраста, и ако су до сада боравила у вртићу. За децу која ће по први пут бити у боравку упис је отворен током целе године.


ПОМОЋ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА је на овом ЛИНКУ.За детаљније информације можете се обратити Предшколској установи „Дечја радост“ Свилајнац на број телефона:

035/312-004

или e-адреси ПУ "Дечја радост": This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

као подршка родитељима при упису можете се обратити и

еУправи за помоћ на е-адреси, слањем мејла на: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе захтев преко Портала, предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити га преко Портала о даљим корацима. На Порталу можете изабрати опцију да ли ће обавештење примати на мејл или путем смс поруке.

У Предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског заступника у следеће узрасне групе:

– деца узраста од 6 месеци до 3 године (јасле);

– деца узраста од 3-5,5 година целодневни боравак

– деца узраста од 3-5,5 година полудневни боравак

– деца узраста од 5,5-6,5 година (припремно предшколски програм) целодневни боравак


Упис се врши на основу:

  • Члан 17.Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, број 88/17, 27/2018 – други Закони и 10/2019);
  • Чл. 13-14.Закона о предшколском васпитању и образовању (,,Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 101/17, 113/2017 – други Закон, 95/2018 – други Закон и 10/2019);
  • Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени гласник РС”, број 44/11);
  • Статут Предшколске установе

Управа вртића

ПУ „Дечја Радост“